رویداد

موسسه البیت در تلاش است تا در مناسبتهای مختلف جلسات و همایشهای علمی فرهنگی در رابطه با حج برگزار نماید.
فهرست رویدادهای اخیر در ادامه آمده است.

نمایشگاه غربت امیر الحاج در حج سال 99