مطالب توسط مدیر ارشد

رویداد

موسسه البیت در تلاش است تا در مناسبتهای مختلف جلسات و همایشهای علمی فرهنگی در رابطه با حج برگزار نماید. فهرست رویدادهای اخیر در ادامه آمده است. نمایشگاه غربت امیر الحاج در حج سال 99