نقل و انتقال فیش حج

برای خرید یا فروش فیش حج لازم است که شما از فرایندها و آخرین قوانین و مقررات موجود در این زمینه اطلاع کامل پیدا کنید. در حال حاضر طبق مقررات سازمان حج خرید و فروش هر فیش حج فقط در صورتی مجاز است که آن فیش در اولویتهای اعزامی سال جاری باشد لذا توصیه میشود از خرید فیش حج مربوط به سالهای آینده اجتناب شود. با کلیک بر روی عناوین زیر میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد فرآیند انتقال فیش حج و عمره و ضوابط آن کسب نمایید. موسسه البیت صرفا به منظور تسهیل امر انتقال فیش از طریق فرم زیر اطلاعات متقاضیان  را ثبت مینماید و افراد را به یکدیگر معرفی مینماید. شایان ذکر است که موسسه البیت هیچ گونه انتفاع مالی از این خدمت نخواهد داشت و مسئولیت آگاهی از آخرین اخبار و قوانین مربوطه و پیروی از ضوابط سازمان حج به عهده اشخاص میباشد.

فرایند انتقال حج تمتع

فرایند انتقال عمره

ضوابط و شرایط نقل و انتقال حج تمتع

ضوابط و شرایط نقل و انتقال قبوض دارای اولویت تشرف در حج تمتع

الف) بین انتقال‌دهنده و گیرنده نسبت‌های خویشاوندی پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزند یا همسر وجود داشته باشد

ب) بین انتقال‌دهنده و گیرنده نسبتهای فوق وجود نداشته باشد.

توجهات مهم:

 1. افرادی‌که در سیستم بانکی دارای سابقه ثبت‌نامی و قبض ودیعه‌گذاری می‌باشند ، مجاز به تهیه و انتقال مجدد قبض به‌نام خود نمی‌باشند.
 2. انتقال‌گیرنده نباید متولد سال‌های بعد از 1378 باشد (دارای سن کمتر از هجده سال)، مگر این‌که انتقال قبض از پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر یا خواهر به متقاضی باشد
 3. تشرف انتقال‌گیرنده در حج تمتع جاری منوط به وجود ظرفیت خالی در کاروان‌ها خواهد بود.
 4. انتقال‌گیرنده می‌بایست از سلامتی و توانایی تشرف به حج تمتع برخوردار بوده تا بعداً در حین معاینات پزشکی دچار مشکل نگردد.
 5. درخواست‌های انتقال قبوض ودیعه‌گذاری فاقد اولویت تشرف مطلقاً قابل رسیدگی نخواهد بود مگر این‌که متقاضی قصد انتقال آن به یکی از بستگان درجه یک را داشته باشد.
 6. آن‌دسته از افراد که در سیستم بانکی دارای قبض ودیعه‌گذاری بوده لیکن نوبت تشرف آنان اعلام نشده و اینک قصد تهیه قبض اولویت‌دار دارند فقط مجاز به واگذاری قبض خود به یکی از بستگان درجه اول خود خواهند بود.
 7. درصورت فوت دارنده قبض ودیعه‌گذاری، احدی از وراث با ارائه رضایت سایر ورثه (صلح‌نامه حقوقی) می‌تواند قبض را برابر ضوابط و داشتن سایر شرایط، واگذار نماید.
 8. کلیه قبوضی که در سامانه جامع نقل و انتقال ثبت و واگذار می‌شوند، امکان انتقال مجدد را نخواهند داشت بجز مواردی که انتقال مجدد به پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند باشد.
 9. انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده رأساً و شخصاً می‌بایست در خصوص نحوه و چگونگی واگذاری قبض ودیعه‌گذاری با هم تعامل، توافق و هماهنگی لازم را نموده و کارگزار در این بین اکیداً حق هیچ‌گونه مداخله، ورود در مباحث طرفین، اظهارنظر و پیشنهادی که جنبه جانب‌داری از طرفی در معامله را داشته باشد ندارد.

نحوه مراجعه:

هریک از افراد (انتقال‌دهنده ‌و ‌گیرنده واجد شرایط لازم) می‌بایست شخصاً به همراه اصل مدارک مورد نیاز به کارگزار مربوط (مجاز) مراجعه و درخواست خود را ارائه دهند.

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان:

 1. تکمیل فرم درخواست اولیه ازسوی انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده
 2. اصل قبض ودیعه‌گذاری + تصویر آن
 3. اصل شناسنامه + کپی
 4. کارت یا شماره ملی + کپی
 5. مشمولین بند (الف) می‌بایست اصل و کپی شناسنامه‌ افرادی که به واسط آنان نسبت خویشاوندی اثبات می‌گردد را همراه داشته باشند؛

ضوابط و شرایط نقل و انتقال عمره

ضوابط و شرایط نقل و انتقال فیش عمره

کارتهای ثبت نامی عمره مفرده قابل نقل و انتقال:

 • کارتهای ثبت نامی سال 1387 (بانک ملت)
 • کارتهای ثبت نامی سال 1390 (بانک ملی و ملت)
 • کارتهای ثبت نامی از محل تبدیل قبوض قدیمی بانک ملی

الف) خویشاوندی (اولویتهای 1 تا 600):

دارا بودن یکی از نسبت های خویشاوندی زیر بین انتقال دهنده و گیرنده که با ارائه مدارک و مستندات قابل احراز و اثبات باشد:

همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر، عروس، داماد، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر همسر، مادر همسر، باجناق، جاری، دایی، عمه، عمو، خاله، همسر خواهر، همسر برادر، خواهر همسر، برادر همسر، همسر دایی، همسر عمو، همسر خاله، همسر عمه، برادرزاده، خواهرزاده، دایی زاده، عموزاده، خاله زاده، عمه زاده، ناپدری و نامادری.

ب) غیر خویشاوندی (اولویتهای 1 تا 600):

شامل آن دسته از درخواست هایی که یکی از موارد زیر را شامل گردد:

 1. مشکلات مالی
 2. عدم استطاعت جسمانی و مشکلات پزشکی
 3. عدم تمایل به تشرف
 4. تشرف به عمره در گذشته
 5. فاقد مَحرم برای سفر
 6. فوت صاحب قبض

توجهات مهم:

گیرنده چنانچه دارای فیش عمره باشد، انتقال مجدد هیچ فیش عمره جدیدی به او امکان پذیر نمی باشد.

حضور قیم یا ولی برای افراد صغار و محجور با ارائه مدارک لازم و قانونی بجای انتقال دهنده و انتقال گیرنده بلامانع است.

گیرنده اولویت کارت ثبت نامی، در آینده مجاز به انتقال اولویت کارت ثبت نامی عمره نمی باشد، مگر به بستگان ذکر شده آنهم فقط برای یکبار و با ارائه مدارک لازم و اثبات نسبت خویشاوندی که در صورت عدم تشرف در فرصت مقرر ذکر شده در ظهر کارت، مشمول تصمیمات و ضوابط مقرر سازمان خواهد بود.

انتقال مجدد کارت ثبت نامی برای یکبار به احدی از بستگان ذکر شده با اخذ مدارک و اثبات نسبت مربوطه امکانپذیر می باشد.

با حضور انتقال گیرنده در بانک برای وی حساب جدید افتتاح می گردد تا با تکمیل موجودی اولویت تشرف انتقال دهنده به حساب او منتقل گردد، لازم است از این بابت انتقال گیرنده توجیه گردد که در خصوص اصل و سود ودیعه گذاری با انتقال دهنده به تفاهم لازم رسیده باشد.

حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای انجام امور انتقال به همراه اصل مدارک مورد نیاز الزامی است و رسیدگی و انجام امور فوق بدون حضور افراد مطلقا مجاز نمی باشد.

در صورتی که انتقال دهنده فوت نموده باشد، رسیدگی به درخواست با مراجعه احدی از وراث و با ارائه مدارک لازم و قانونی و محضری به عنوان نماینده و وکیل سایر وراث بلامانع خواهد بود.

انتقال کارت هایی که ثبت نام بانکی اولیه آن در سایر استانها صورت گرفته باشد منوط به ارائه مدارک دال سکونت فعلی صاحب قبض در استان مورد نظر، بلامانع است.

وفق این دستورالعمل مبلغ 300000 ریال بابت حق الزحمه ثبت سیستمی از انتقال دهنده و گیرنده بالسویه دریافت میگردد (جمعا مبلغ 600000 ریال)

مدارک مورد نیاز:

الف) اصل و تصویر شناسنامه متقاضیان (انتقال دهنده وگیرنده)

ب) اصل و تصویر کارت ملی یا (اعلام شماره ملی) متقاضیان

ج) ارائه اصل و تصویر اولویت کارت ثبت نامی عمره

د) تکمیل فرم درخواست از سوی متقاضیان

هـ) ارائه گواهی حصر وراثت و مصالحه نامه برای انتقال فیش افرادی که فوت نموده اند (تنظیم مصالحه نامه برای نقل و انتقال شامل موارد بند (ب) بعد از تشکیل پرونده و طی نامه سازمان حج و زیارت انجام می پذیرد)

و) ارایه اصل و تصویر مدارک به منظور احراز و اثبات نسبت خویشاوندی ذکر شده (الف)، چنانچه بین افراد نسبت خویشاوندی وجود داشته باشد.