پیوند های مفید

پژوهشكده حج و زيارت

http://hzrc.ac.ir

کتابخانه تخصصی حج

http://lib.hajj.ir

پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت

http://www.hajnews.ir

حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت

http://hajj.ir

سامانه آموزش مجازی زائران

http://zaer.hajj.ir