حج نیابتی

سایت ما آمادگی دارد تا با نظر و هماهنگی شما، افرادی را به منظور نیابت حج از طرف شما، شناسایی نموده و به شما معرفی نماید.

در صورتیکه امکان اخذ ویزای حج و تشرف به حج تمتع امسال را دارید و می توانید به نیابت از طرف شخص دیگری حج را به جا آورید فرم زیر را تکمیل نمایید

در صورتیکه می خواهید شخص دیگری به نیابت از شما یا یکی از بستگان به صورت نیابتی حج به جا آورد اینجا کلیک کنید